Sınır Güvenliği Analiz Sistemi

by admin
0 comment

Koruma amaçlı konumlandırılan güvenlik sistemlerinin en önemli handikaplarından biri bu sistemleri yöneten kişilere bağımlı olmaları ve konfigürasyon el hatalarda vaat ettikleri güvenliği sağlayamamalarıdır. Düzenli olarak bu sistemlerin başarımlarının test edilmesi ve savunmanın zayıf olduğu noktaların ortaya çıkarılması önemli bir güvenlik başlığı olarak değerlendirilmektedir.

Siber güvenlik tehditlerinin etkileri kısa ve uzun vadeli olarak sınıflandırabiliriz. Kısa vadeli siber güvenlik tehditleri hedef aldığı sistemde son kullanıcıyı hedeflemektedir. Dolandırıcılık faaliyetleri ve proje veri sızdırmaları bunlara örnek olarak verilebilir. Uzun vadeli tehditler daha çok etkilerinin kalıcı ve devamlılığı olan nitelikteki tehditlerdir. Ülkelerin ve toplumların yapısını değiştiren, endüstriyel bilgi hırsızlıkları ve yüksek finansal zararlar bu işlemlere örnek verilebilir.Sınır güvenliği analiz sistemi ve savunma hazırlık süreçleri temelde 4 aşamadan oluşmaktadır. Savunma misyonunun hazırlanması, kategorize edilmesi, hazırlık düzeyi ve strateji planının geliştirilmesidir. Tüm bu süreçler göz önüne alınarak kurulacak olan sınır güvenliği analiz sistemi ile gerçekleşecek olan tüm ihlal ve geçişlerin önüne geçebilmek mümkündür.

You may also like

Leave a Comment