Paket Yönlendirme Sistemi

by admin
0 comment

Güvenlik sistemlerinin sayısındaki artış ve bunun ağ yapısına getirdiği karmaşıklık operasyon el maliyetleri çok yükseltmektedir. Paket Yönlendirme sistemleri ağ yapısına inline (L2) olarak veya ağdan mirror (span, tap) metodu ile toplanması istenen veriler için merkezi ve yüksek performanslı bir ortam sunmakta ve ağ yapısında bu sistemlerin istenen noktalara yerleştirilebilmesi için etkin bir yöntem sunmaktadır. Bu sistem sayesinde bağlantı karmaşası azalmakta, switch yapısındaki yük azaltılmakta ve güvenlik sistemlerine yönlendirilen trafikte optimizasyon yapılabilmesi gibi kabiliyetler ortaya çıkmaktadır.

You may also like

Leave a Comment