Europrivacy™/® nedir?

by admin
0 comment

Europrivacy, EDPB tarafından tüm AB’de Tüzüğün 42. Maddesinde tanımlandığı üzere Avrupa Veri Koruma Mührü olarak tanınan ilk GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) sertifikasyon mekanizmasıdır. Europrivacy, kuruluşların veri işleme faaliyetlerinin AB GDPR ve ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olduğunu göstermelerini sağlar.

Europrivacy sertifikasyon programı, Avrupa Araştırma Programı Horizon 2020 aracılığıyla geliştirilmiş ve Avrupa Komisyonu ile İsviçre tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir. EDPB (Avrupa Veri Koruma Kurulu) tarafından 10 Ekim 2022 tarihinde Avrupa Veri Koruma Mührü olarak onaylanmıştır.

Lüksemburg’daki ECCP (Avrupa Sertifikasyon ve Gizlilik Merkezi) ve veri koruma alanındaki Uluslararası Uzmanlar Kurulu tarafından, İtalyan Gizlilik ve Veri Değerleme Enstitüsü gibi resmi ortakların desteğiyle yönetilmekte ve sürekli olarak güncellenmektedir.

You may also like

Leave a Comment