EKS Zafiyet Yönetimi

by admin
0 comment

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (SCADA) görevleri gereği belirli temel işlevlere sahip bileşenlerden oluşmaktadır. Her ne kadar bu sistemler basit gözükse de içlerinde çalışan sistem ve yazılımın temelde IT sistemlerinden bir farkı bulunmamaktadır. Bu yazılımlar da benzerleri gibi çeşitli zafiyetleri bu sebeplerden barındırmaktadır ve bunların sömürülmesinin kritik etkileri olabileceği otoriteler tarafından değerlendirilmektedir.

Etkin bir güvenlik yapısını kurabilmek için bu sistemlerin zafiyetlerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmekte fakat yapının hassasiyetinden dolayı aktif tarama metotları kullanılamamaktadır. Pasif zafiyet tespit metotları kullanılarak yapılacak etkin bir zafiyet yönetimi ile OT (Operational Technology) yapılarının korunması mümkün olabilecektir.

You may also like

Leave a Comment