YÖNETİŞİM RİSK ve UYUMLULUK YÖNETİMİ

by admin

GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum), kurumların dijital dönüşümle birlikte değişen iş ihtiyaçlarını ve kurumsal faaliyetlerini yönetilebilir, uyum gereksinimlerinin karşılandığı, riskin minimize edildiği bir çerçeve ile takip etme yaklaşımına dayanmaktadır. Etkin bir GRC stratejisi ile kurumun regülatif gereksinimlere uyum ve risk yönetimi için harcadığı kaynak ve zaman maliyeti en aza indirilir. Yönetişim modeli, en değerli bileşenlerin veri ve bilgi varlıkları olduğu, değişen koşullara karşı etkin bir koruma ile direnci sağlam bir platform üzerinde kurulmuş olmalıdır. Yönetişim, Risk ve Uyum stratejisinin etkin uygulanma süreci, kurumların riskleri etkin planlayıp yöneterek gerekli tüm düzenlemelere uymasını ve organizasyonların temel bileşeni olan çalışanlar ve süreçler açısından kolay bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini içerir. GRC çalışmalarının başarılı olabilmesi için entegre bir yönetişim yaklaşımı gereklidir.

Bu çerçevede başarılı bir Yönetişim, Risk ve Uyum stratejisinin kilometre taşları;

  • En iyi teknolojinin seçimi,
  • Entegre çözüm,
  • Güncel içerik ve metot,
  • Çevik bir değer önerisi sunması olarak düşünülmelidir.

Tekno İmage entegre risk yönetiminin herhangi bir çözüm ya da uygulama ile ilişkili olarak değil, iş merkezli bir yaklaşımla başladığının benimsenmesi için organizasyonları harekete geçiren stratejik bir danışmanlık yapısı geliştirmiştir.

RSA Gold Partner seviyesinde hizmet veren Tekno İmage; RSA Archer Suite platform gereksinimlerinin belirlenmesinden, tasarım, uyarlama ve bakım konusunda Yönetişim, Risk ve Uyum yolculuğunuz süresince teknik ve fonksiyonel destek vermektedir.

RSA Archer Suite, entegre risk yönetimi bakış açısıyla kurum çapında düzenleyici uyum faaliyetleri hakkında derinlemesine bilgi sağlarken, organizasyonun tüm altyapı bileşenleri için iş sürekliliğini koruyarak üst yönetimler için etkin bir güvence modeli sağlar.

 

Çözümlerimiz BT ve Güvenlik Riski Yönetimi, Regülasyonel & Kurumsal Uyum Yönetimi, Kurumsal ve Operasyonel Risk Yönetimi, İş Dayanıklılığı/Esnekliği Yönetimi, İç Denetim Yönetimi, Tedarikçi/Üçüncü Taraf Yönetimi konularını kapsamaktadır.